Meslek Lisesi Staj


Sağlık Hizmetleri Alanı Stajları

Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencilerimizin stajyerlik eğitimleri 12.Sınıfta yapılmaktadır. Okul tarafından belirlenen gün ve saatlerde okul eğitimi dışında zorunlu staj eğitimini haftada 24 saat olarak görmektedir. Kurumumuz tarafından protokolü yapılan hastaneler dışında öğrenci kendisi de herhangi bir hastanede stajyer eğitimini tamamlayabilir. 

Stajyer Öğrencinin Görevleri

Stajyer öğrencilerin görevleri bulunduğu  hastaneye göre değişiklik gösterebilir.

Stajyer hemşire öğrencisi öncelikle hastalar tanıtılır daha sonra hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirme yapılır. Sonrasında ise bulunduğu kata veya bölüme göre hastaların izolasyon durumları aktarılır ki sonrasında gerekli korunması gereken malzemeler tanıtılır. Bildiğiniz üzere çok hassas ve dikkat gerektiren bir mesleğin içerisinde olduğumuz için son derece dikkat etmeniz gereklidir.


Stajyer Öğrencinin Sorumlulukları

Stajyer hemşire öğrencisinin ilk olarak en büyük sorumluluğu hastalardan yaşam bulguları almaktır. Stajyer öğrencinin kendi başına tedavi yetkisi bulunmamaktadır. Sadece sorumlu hemşiresi yardımı ile ilaç hazırlayabilir veya hastaya gözetiminde uygulayabilir. Tıbbi malzemelerin tanınması sağlanır ve yerlerinin öğretilmesi sağlanır. Bu meslek adeta usta-çırak ilişkisine dayalı olduğu için tecrübesi iyi olan bir hemşire  tarafından teorik bilgilerinize bağlı kalarak öğrendiğiniz işlemler sizin ileride iş hayatınıza olumlu olarak yansıyacaktır.