Gaziosmanpaşa AnaokullarıGaziosmanpaşa Havuzbaşı Kampüsü

İlköğretim
* Anaokul
* İlkokul
* Ortaokul
Mimari Yapı Lisesi (Devlet Destekli)
* İnşaat Teknolojisi Alanı, Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Dalı
Radyo ve Televizyon Lisesi
* Radyo ve Televizyon Alanı, Radyo ve Televizyon Dalı

Tel: 0(212) 418 00 22


Merkez Mahallesi Yeşil Zümrüt Sokak No: 29-31 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Kültürel farklılıkları kabul eden; öğrenmeye açık, hoşgörülü, sorumluluk bilinci yüksek, özgüvenli, kendini iyi ifade eden, sosyal, sorgulayan, uyumlu, keşfeden, problem çözebilen, mutlu, başarılı, bir üst yaş grubuna hazır çocuklar yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.
Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 4-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında el-göz koordinasyonunu destekleyen çalışmalar, parmak ve bilek kaslarının gelişimine yönelik çalışmalar, çizgi çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yönergeye uyma, konsantrasyonu arttırma hedeflenmektedir. 5-6 yaş hazırlık gruplarında, bu çalışmaların yanı sıra harf tanıma çalışmaları, ses çalışmaları ve yazmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Dönemin 2. Yarısında 5-6 yaş hazırlık gruplarımızda ayrıca ilköğretim sınıf öğretmeni rehberliğinde okuma yazma becerilerinin alt yapısı oluşturulur. Yaptığımız bu çalışmalar, çocuğu tüm alanlarda ilköğretime hazırlayarak yumuşak bir geçiş yapmasına yardımcı olur.
İlkokula hazırlık sürecinde gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

*Görsel Algı Çalışmaları
*İşitsel Algı Çalışmaları
*Dikkat ve Hafıza Çalışmaları
*Temel kavram çalışmaları
*Problem çözme ve tahmin çalışmaları
*Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları
*Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları
*Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları
*Sosyal-duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları
*Okuma-yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları
*Duyu eğitimi çalışmaları