Eğitim Öğretim


* Sınıflar 24 kişiliktir.

*Akademik öğretimde ilkemiz; öğrencilerimizi seçtikleri mesleki alanda uzmanlaşabilecekleri yüksek öğrenim programlarına hazırlamaktır.

*Sınıflarımız, öğrencilerimize ders takibi için gerekli olan odaklanmayı sağlayacak şekilde, modern bir yapıda dizayn edilmiştir. 

*Öğrencilerimizin gelişimleri, başarıları, sınav sonuçları ve ödevleri internetten okulumuza özgü eğitim portalı aracılığıyla takip edilebilir.

*Derslere geç kalma ve devamsızlık durumu 1.ders saati bitiminde veliye bildirilir.

*9. sınıftan itibaren meslek dersleri başlar.

*Etüt ve Takviye çalışmaları, 9. sınıftan itibaren arttırılmıştır.

*12.sınıfta haftada 3 gün Staj 

BİLGİSAYAR ATÖLYESİ:

    *Revit

    *Autocad

    *Sketchup

    *Photoshop Programları öğretilir.

ÇİZİM ATÖLYESİ

Yapı elemanlarının yönetmelik ve standartlara uygun şekilde çizimi öğretilir. 

UYGULAMA ATÖLYESİ

Tasarım beceri atölyeleri bilişsel olduğu kadar bilişsel olmayan ve çok yönlü başarıda birebir rolü olan bu becerileri tecrübe temelli sistemlerle geliştirmek için dizayn edilmiş bir eğitim programıdır. Bu atölyelerde çocuklarımız birebir üretim süreci içinde, sürekli ve yapıcı bir geribildirim çerçevesinde eğitim ve öğretim görecektir.

TEORİ SINIFLARIMIZ 

Uygulama atölyelerimizde yapılacak işlemler öncelikle teori sınıflarımızda anlatılmakta  ve akıllı tahtalar aracılığıyla görsel ve video  üstünde işlenmektedir.