Nakil ve Kayıt Duyurusu


SINIRLI KONTENJANLAR

9. ve 10.Sınıflar Sağlık Hizmetleri Alanı Hemşire Yardımcılığı Dalı'na 2022-2023 Birinci Dönemin Sonuna Kadar tüm lise seviyelerinden nakil alınabilmektedir.

9. 10. ve 11. Sınıf Anadolu Lisesi'ne Kasım Ayı sonuna kadar tüm lise seviyelerinden nakil alınabilmektedir.Kurum Nakil Bilgileri

Sağlık Hizmetleri (Çukurçeşme Kampüsü)

Nakil Gidilecek Tür: Özel Anadolu Meslek Programı

Nakil Gidilecek Alan: Sağlık Hizmetleri Alanı (9.10.11. ve 12. Sınıflar için)

Nakil Gidilecek Dal: Hemşire Yardımcılığı (11. ve12.Sınıflar İçin)

Başvuru İli: İstanbul

Başvuru Okulu: Gaziosmanpaşa / Özel Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


Anadolu Lisesi (Çukurçeşme Kampüsü)

Nakil Gidilecek Tür: Özel Anadolu Lisesi

Nakil Gidilecek Alan: 

Nakil Gidilecek Dal: 

Başvuru İli: İstanbul

Başvuru Okulu: Gaziosmanpaşa / Özel Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi


Makine ve Tasarım Teknolojileri (Devlet Destekli) (Çukurçeşme Kampüsü)

Nakil Gidilecek Tür: Özel Anadolu Meslek Programı

Nakil Gidilecek Alan: Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (9.10.11. ve 12. Sınıflar için)

Nakil Gidilecek Dal: Endüstriyel Ürünler Tasarımı Dalı (11. ve12.Sınıflar İçin)

Başvuru İli: İstanbul

Başvuru Okulu: Gaziosmanpaşa / Özel Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi


İnşaat Teknolojisi (Devlet Destekli) (Havuzbaşı Kampüsü)

Nakil Gidilecek Tür: Özel Anadolu Meslek Programı

Nakil Gidilecek Alan: İnşaat Teknolojisi Alanı (9.10.11. ve 12. Sınıflar için)

Nakil Gidilecek Dal: Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Dalı (11. ve12.Sınıflar İçin)

Başvuru İli: İstanbul

Başvuru Okulu: Gaziosmanpaşa / Özel Gaziosmanpaşa Havuzbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKayıt işlemleri

Nakil işleminden önce veya sonra "Merkez Mahalle Eski Edirne Asfaltı Cd. No:48/A Gaziosmanpaşa/İSTANBUL Çukurçeşme Kampüsü" adresinde bulunan okulumuza uğramanız ve kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir.

Kayıt esnasında veli ve öğrencinin okulda bulunması; Veli ve öğrencinin kimliklerinin yanlarında olması gerekmektedir. Öğrenci kayıt esnasında 20 soruluk kısa bir teste tabii tutulacaktır. Kayıt için diğer gerekli evraklar kayıt esnasında verilecektir.

Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler (Değişik başlık:RG-13/9/2014-29118) 

MADDE 37- (Değişik:RG-14/2/2018-30332)

 (1) (Değişik ibare:RG-2/9/2020-31232) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje okulu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,

c) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Proje okulu kapsamındaki imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programları ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarından/dallarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde,

ç) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,

d) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Sınavsız öğrenci alan okullar ile özel öğretim kurumlarından bu okullara, kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre; aynı tür okullara her sınıf seviyesinde, farklı tür okullara ise sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,

e) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarında ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarında/dallarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarına 9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programında ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarında/dallarında aynı alanda olmak kaydıyla 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek,

f) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarına/dallarına 9 uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler meslek derslerinden telafi eğitimine alınarak,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(2) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler, okulların açık kontenjanlarına göre;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

b) Okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması hâlinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

ç) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarına; 9 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar sürekli, 9 uncu sınıf sonunda ise meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilerek,

e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla dönem bitiminden önceki üç hafta ile e-Mesem sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere zamana bakılmaksızın yapılır. Nakil işlemi, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde tamamlanır. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan nakil başvuruları için yeniden talep alınır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.

(5) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

(6) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Uluslararası Program uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.

(8) Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Anadolu Lisesine mülakat sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna dönmek isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu okulun işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir.