Disiplin Anlayışımız


GOP Okullarında “Disiplin” kavramı ”Düzen” kavramıyla eş anlamdadır. Disiplin hakların, özgürlüklerin, kuralların ve sorumlulukların net bir biçimde tanımlandığı ve korunduğu sistemdir.

Disiplin anlayışımızda “etkili iletişim”  ve “olumluyu vurgulamak” en temel araçlarımızdır. Disiplin sorunlarında temel amaç öğrencinin dikkatini cezaya değil kazanımlara ve davranış hakkında düşünmeye yönlendirmektir.

1. Her öğrenci güvenli, sağlıklı ve kaliteli eğitim ortamlarını hak eder.

2. Her öğrencinin soru sorma ve yanıt alma hakkı vardır.

3. Her öğrenci görüşlerini özgürce ifade edebilir, kendini ilgilendiren konularda görüşlerinin alınmasını isteyebilir.

4. Her öğrenci sevgi ve saygıyı hak eder.

5. Her öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak bilgiye ulaşma hakkı vardır.

6. Her öğrencinin dinlenme ve oyun oynama hakkı vardır.

7. Her öğrencinin şiddetten arındırılmış eğitim ortamı hakkı vardır.

9. Öğrencinin etkinlik seçimlerinde, proje, ödev konusu vb. seçimlerinde tercih kullanma hakkı vardır.

Öğrencilerin sorumlulukları :

Her öğrencinin kurallarına uyma, kendisinin ve diğer kişilerin güvenliklerini önemseme, zarar vermeme sorumluluğu vardır.