Okul Kuralları


GENEL KURALLAR

1. Okulumuzda eğitim – öğretim sabah 09.00’da başlar. Öğrenci sabah saat 08.45’de okulda olur. Pazartesi günleri bayrak töreni 08.45’te yapılır. Cuma günleri bayrak töreni 14.50’de yapılır.

2. Öğrencilerin gün içinde okul dışına çıkmalarına izin verilmez.

3. Öğrenciler sadece velisinin okula gelmesi ve mazereti ile okuldan izinli çıkabilir.

4. Okulda yapılacak etkinliklere tüm öğrencilerin katılması zorunludur.

5. Öğrenciler belirlenmiş okul kıyafetini giyerler.

6. Ders başlangıcından son ders bitişine kadar takı takılmasına ve cep telefonu açılmasına asla izin verilmez.

7. Öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje süremezler.

8. Öğrenciler öğle arasında yemekhaneyi kullanırlar.

OKULA DEVAM-DEVAMSIZLIK

1. Öğrenciler, okula düzenli devam etmek zorundadırlar.

2. Bir ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

3. Öğrencinin yıl içerisinde özürlü devamsızlık sınırı 20 gündür.

4. Öğrencilerin özürlü ve özürsüz devamsızlıklarının toplamı 30 günü aşamaz. Toplam devamsızlığı 30 günü aşan öğrenciler sınıf tekrar ederler.

5. Öğrencinin devamsızlığının özürlü devamsızlık sayılabilmesi için özrün resmi veya özel kurum/kuruluşlardan alınmış bir raporla belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün sona erdiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir.

6. Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci özrünü okula başladıktan sonra en geç 5 gün içinde okul idaresine rapor ile bildirmek zorundadır.

7. Raporlu öğrenciler raporları süresince okula gelemez ve sınavlara giremezler.

8. Sınav günü öğrencilerin sadece sınava girip sonrasında okuldan ayrılmalarına izin verilemez.

9. Okula gelemeyen öğrencinin velisi ilgili müdür yardımcısını arayarak okulu bilgilendirir.

GEÇ KALMA

1. Okula zamanında gelmeyen öğrenciler ilgili müdür yardımcısından alacakları belge ile derslere alınırlar.

2. İlk derse ilk 15 dakika içerisinde girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır.

3. Ara derslere geç kalan öğrenci geç kâğıdı ile derse alınır ve yarım gün devamsız sayılır.

4. Özürsüz olarak ara derse girmeyen öğrenciye ilgili disiplin işlemi yapılır.

5. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenlere izinsiz olarak okuldan ayrılanlara disiplin işlemi uygulanır.

GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ UYGULAMALAR

1. İlk veya ara derslere 2 kere geç kalan öğrenci rehberlik tarafından tespit edilir ve rehberlik tarafından sözlü olarak uyarılır ve velisine bildirilir. Öğrencilerin geç kalma durumları değerlendirilirken öğretim yılı bir bütün olarak alınır.

KILIK-KIYAFET İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Okulumuzun belirlediği okul kıyafeti ile okula gelmek zorunludur. Bunun dışındaki bir kıyafetle gelinmeyecektir.

2. Beden Eğitimi dersinde okul eşofmanı, spor ayakkabı giyilecektir.

3. Öğrenciler her zaman doğru okul kıyafetini giymeli ve temiz görünmelidir.

4. Erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün taranmış, gerekiyorsa sakal tıraşı olmalıdır. Öğrenciler saç tıraşı konusunda uyarılmışlarsa okula saçlarını kestirmiş olarak geleceklerdir. Aksi takdirde veli telefonla haberdar edilecek ve öğrenci saç tıraşı olmak üzere veli çağrılacak ve veli ile birlikte evine geri gönderilecektir.

5. Kız öğrencilerin saçları düzgün taranmış olmalı, uzun saçlar toplanmalı ve toka takılmalıdır.

6. Kız öğrenciler nokta şeklinde küpe dışında kolye, yüzük, bilezik ve benzeri hiçbir takı takamazlar. Erkekler kesinlikle takı takamazlar.

KILIK KIYAFET KURALLARINA UYMAYANLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

1. Birinci Aşama: Öğrenci sözlü olarak uyarılacaktır.

2. İkinci Aşama: Öğrenci sözlü olarak uyarılacak ve veliye yazılı bilgi gönderilecektir.

3. Üçüncü Aşama: Öğrenci hakkında M.E. B. Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

GÜVENLİK KURALLARI

Öğrencilerimiz,

1. Öğrenciler dersliklerin bulunduğu binaya yalnızca öğrenci kapısından giriş çıkış yapar ve öğrenci merdivenini kullanırlar.

2. Okul saatleri içinde okul dışına çıkamaz, okula yemek getirtemez veya satıcı çağıramazlar.

3. Okulla ilişiği olmayan kişi ya da arkadaş topluluklarını okula davet edemezler.

4. Okulda yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler bulunduramazlar.

5. Okulda yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD, disket vb. araçlar bulunduramazlar.

6. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb. gibi yayınlar Okul Müdürlüğü tarafından imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır.

7. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin Okul Müdürünün izni olmadan okulda reklamı yapılamaz ve biletleri satılamaz.

8. “Öğrenci Meclisi Seçimi” ve meclisin tüm etkinlikleri yönetmeliklere ve Okul Müdürlüğünce belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülür.

9. Okulda, kantinde ve okul bahçesinde sigara içilmez.

İZİNLER

1. Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek izin istemesi gerekir.

2. Okuldan ayrılacak olan öğrenciler sırasıyla,

3. Rehberlik servisinden iki adet izin kâğıdı alırlar,

4. İzin kâğıdını birini sınıf defterinin içine koyarlar. Diğerini çıkışta güvenliğe verirler.

ETKİNLİKLER

1. Okul saatleri içinde yapılacak etkinlik ve/veya hazırlık çalışmalarına katılacak öğrencilerin izin kâğıtları sorumlu öğretmenler tarafından hazırlanarak müdür yardımcısına teslim edilir. Sorumlu öğretmenler tarafından çalışma/etkinlik yapılacak saat ve yer görevli öğrencilere bildirilir. Görev alacak öğrenciler belirtilen yer ve saatte etkinlikte/çalışmada bulunmak zorundadırlar.

SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

1. Her dersin başında iki zil çalmaktadır. İlk zil öğrencilerin, ikinci zil öğretmenlerin derse girmeleri içindir. Öğrencilerimiz, ilk zille birlikte sınıflarında hazır olmak zorundadırlar. Öğretmen zilinden sonra derse giren öğrenciler geç kalmış sayılır.

2. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini almak için dışarı çıkamazlar.

3. Ders işlenirken dersi takip etmek ve derse katılmak zorundadırlar.

4. Derste söz alarak konuşurlar. Arkadaşlarının haklarına saygı gösterirler.

5. Derste cep telefonu, müzik dinleme aletleri vb. kullanamazlar.

6. Ders sırasında sınıftan dışarı çıkamazlar. Çok zorunlu durumlarda (ani rahatsızlık vb ) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar.

7. Kullandıkları dersliği ve atölyeyi temiz ve düzenli bırakırlar.

8. Derste düzgün ve derli toplu otururlar, ayakta dolaşamazlar.

9. Belirlenmiş sınav kurallarına uymak zorundadırlar.

10. Ders dışı etkinliklere yoklamaları alındıktan sonra giderler.

11. Ders düzenini bozan, ders araç ve gereçlerini getirmeyen, dersin işlenişine engel olan ve ders öğretmenine saygısız davranan öğrenciler, öğretmen tarafından uyarılır ve ilgili müdür yardımcısına gönderilir. Devamı halinde işlem yapılır.

ORTAK ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Öğrenciler spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile Beden Eğitimi dersine katılır.

2. Raporlu veya rahatsız olan öğrenciler spor kıyafeti ve spor ayakkabılarını giymiş vaziyette dersi kenardan izlerler.

3. Öğrenciler beden eğitimi dersine vaktinde gelmek ve bir sonraki derse vaktinde yetişmek zorundadır.

KANTİN

1. Öğrenciler alışverişlerini sıra ile yaparlar. Görgü ve Nezaket kurallarına uyar, sıra hakkına riayet ederler.

2. Kantinde yüksek sesle konuşulmaz ve taşkın davranışlarda bulunulmaz.

OKUL KURALLARINA UYMAYAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK SÜREÇ VE YAPTIRIMLAR

I . Disiplin kurulu öncesi uygulanacak yöntemlerle değiştirilebilecek davranışlar

1. Ders dinlememek

2. Ders araç-gereçlerini getirmemek

3. Ders işlenişine engel olacak davranışlar sergilemek

4. Okul ortamını kirletmek

5. Okulda cep telefonu kullanmak

6. Sebepsiz dersten çıkmayı talep etmek…v.b

Bu davranışları gören öğretmen öğrencisini bireysel olarak uyarır ve kuralı hatırlatır. 

Aynı davranış için 2 kez uyarılan öğrenci davranışını sürdürürse, öğretmen ilgili Müdür Yardımcısına bilgi verir. Öğrenci, Müdür Yardımcısı tarafından uyarılır.

Davranış devam ediyorsa

Öğretmen davranış takibini sürdürür, gerekli sınıf içi uyarmaları yapar. 

Veli öğrencinin davranışları ve sonuçları hakkında bilgilendirilir. Okul aile işbirliği istenir. 

Öğrenci son kez uyarılır ve PDR servisinden olumlu davranış desteği istenir. 

Olumlu değişim gözlenmediği durumlarda öğrenci yazılı uyarı alır. 

Davranış devam ediyorsa müdür yardımcısı ve öğretmenlerin kararı ile öğrenci Disiplin Kuruluna sevk edilir. *

*T.C. MEB Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği uygulanır. II. Sınıf içinde ve dışında gelişebilecek ve sözlü uyarı gerektirmeden öğrencinin doğrudan disiplin kuruluna sevk edilmesini gerektiren olaylar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Aynı yönetmeliğin 17. maddesine göre bu davranışlardan bazıları;

1. Okul eşyasına zarar vermek

2. Kavga etmek

3. Öğretmene, idarecilere ya da okulun diğer çalışanlarına kaba ve saygısız davranmak, Okulda bulunduğu halde derse girmemek, İzinsiz okuldan ayrılmak

4. Derste cep telefonu kullanmak

5. Okulda sigara içmek…. Vb.

Bu davranışları tespit eden öğretmenler müdür yardımcısına bildirirler ve Disiplin Kuruluna sevki için okul Müdürlüğü’ne dilekçe verirler.