Kayıt İçin Gerekli Belgeler


Okula kayıt aşamasında veli/vasi ve öğrenciden bazı evraklar istenecektir. 

Bu evraklar öğrenci için oluşturulmuş Öğrenci Kayıt Zarfına eklenecektir. Gerekli evrak listesi aşağıdadır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler:

1. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya Nüfus idaresinden alınan nüfus cüzdanı örneği veya pasaportu ve bu belgelerden birinin fotokopisi (Fotoğraflı olması zorunlu değildir. 2009 yılından itibaren MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

2. Sağlık Raporu (Tüm hastaneler geçerlidir.)

3. Kan grubu analiz kartı (Nüfus cüzdanında belirtilmişse gerekli değildir. Bu belge daha sonra da teslim edilebilir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içinde çekilmiş ve arkasına öğrencinin ismi soyadı yazılmış 6 vesikalık fotoğrafı,

5. Hepatit B Aşı Kartı, E-Nabız üzerinden ekran çıktısı alınabilir. Bu evrak Sağlık Hizmetleri Alanı'ne kaydolan öğrenciler için gereklidir.

6. Öğrencinin sınav sonuç belgesi (9. Sınıfa ilk kayıt için. Ara sınıflar için gerekli değildir.)

7. Öğrenci Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi. (E-devlet üzerinden alınabilir.)

8. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları veya Nüfus İdaresinden alınan nüfus cüzdanı örnekleri veya pasaportları ve sunulan belgenin fotokopisi.

9. Ebeveynlerin son 6 ay içinde çektirilmiş 1'er Adet Vesikalık Fotoğrafı

10. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet kararı ve fotokopisi, (Nüfus Aile Kayıt Tablosunu kabul edemiyoruz çünkü boşanmadan sonra velayet değişikliği için ebeveynlerden biri dava açmış ise ve bu esnada verilmiş bir tedbir kararı varsa bunu tabloda göremiyoruz.) **

11. Sorumlu Veli, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi. (E-devlet üzerinden alınabilir.)

12. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse kayıt yapmaya, kayıt çekmeye, nakil yapmaya izin veren noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi (Vekalet belgesinin aslı görülür, fotokopisi alınır.) **

Not: Kesin Kayıt Belgeleri, eğitim ve öğretim yılı başladığı ilk ay okul idaresine eksiksiz teslim edilmelidir.

** işaretli maddelerin eksikliği veya yanlışlığı tespitinde hakkınızda ilgili kurumlar aracılığı ile işlem yapılacaktır.

Kesin kayıt için ıslak imza ile imzalanması gereken belgeler:

1. Öğrenci Aday Kayıt Formu. (Kurumda kayıt görüşmesi esnasında oluşturulmaktadır.)

2. Öğrenci Kayıt Sözleşmesi ve Ücret Sözleşmesi (Kurum idare ve muhasebe biriminde oluşturulmaktadır.)

3. Gizlilik ve Kişisel Veri Sözleşmesi.

Not: Islak imzalı belgelerin birer fotokopisi veliye teslim edilmektedir.

Kayıt Esnasında Kuruma ibraz etmeniz gerekebilecek diğer evraklar:

1. Maaş ödemeli olanlar için gerekli belgeler:

2. Gelir belgesi (Ücret bordrosu veya maaş yazısı)

3. İmza sirküleri (iş yeri sahibinin)

4. Kimlik orijinali ve fotokopisi

5. İkametgah belgesi veya şahıs adına kayıtlı herhangi bir fatura

6. SGK hizmet dökümü

Şirket sahibi veya şirket ortağı olanlar için gerekli belgeler:

1. 31 Mart 2021 tarihli geçici vergi beyannamesi

2. 31 Aralık 2020 tarihli kurumlar vergisi beyannamesi

3. Kimlik orijinali ve fotokopisi

4. İkametgah belgesi veya şahıs adına kayıtlı herhangi bir fatura

5. Vergi levhası fotokopisi ve yetki yazısı

6. SGK hizmet dökümü

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4/1/2016 TARİHLİ YAZISI UYARINCA 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN TÜM ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ SIRASINDA VELİNİN “ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ”Nİ İMZALAMASI GEREKMEKTEDİR.

ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ İLE GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİ POLİTİKASINI İMZALAMANIZLA KAYIT İŞLEMİ TAMAMLANACAKTIR. BU İKİ BELGE KAYIT ESNASINDA DOLDURULACAKTIR.

Gaziosmanpaşa Eğitim Kurumları 2021