Kayıt ve Kabul Şartları


Gaziosmanpaşa Eğitim Kurumları (Gop Okulları) okul öncesi yaş seviyesinden 12. sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim hizmeti sağlamaktadır. Kampüslerimizde tüm seviyelerdeki sınıflarda karma eğitim sistemi uygulanmaktadır.

Okullarımızda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dahilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Anasınıfı, Anaokulu Kayıt İşlemleri

Okul öncesi kayıt kabul aşamamızda, okul PDR uzmanı öğrenci ile görüşme gerçekleştirir. Bu görüşmede, çocukların yaş, gelişim ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş akademik ve psikososyal hazırbulunuşluğu tespit etmek üzere “Okul Öncesi Gözlem Formu” kullanılır.

İlkokul Kayıt İşlemleri

26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince;

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlüğü, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. Veli-Rehberlik görüşmesi sonucunda öğrencinin kaydı yapılır.

Ortaokul Kayıt İşlemleri

Ortaokul 5’inci sınıfa öğrenci kayıtları, belirlenen kontenjan dâhilinde kayıt işlemi yapılır. Kayıt görüşmeleri Veli, Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen ile yapılır.

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi Kayıt İşlemleri

9. sınıflara kayıtlarda, aday öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden okulumuz tarafından yapılacak Sınav ve Rehber Öğretmen görüşmesi sonucunda öğrenci kaydı yapılır. 

10. 11. ve 12. sınıflar, aday öğrencilerin bitirdiği sınıfın not ortalaması ve disiplin durumuna bakılıp, rehberlik görüşmesi sonucuna öğrenci kaydı yapılır. 

Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında, velilerinin talepleri doğrultusunda, yenilenir.

Okul yönetimi tarafından ilan edilen ve çalışma takviminde belirtilen süreler arasında kayıt yenileme süresinde kaydı yenilenmeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenci alınır.