Kayıt Yenileme


Velilerimiz kayıt yenileme işlemini Nisan- Temmuz ayları arasında yaptırabilirler.

Kayıt yenileme saat aralıkları şu şekildedir;

Hafta içi her gün 09.00 – 17.00 saatleri arası,

Cumartesi günleri 09.30 – 15.00 saatleri arası.

Kayıt yenileme işlemleri muhasebe biriminden yapılmaktadır. 

⦁ Okula öğrenci kaydı, öğrenci velisinin müracaatı ile yapılır. Yapılan görüşmeler sonrasında Okul ile Veli arasında sözleşme yapılır.

⦁ Fiyatlarımıza %8 KDV dahil değildir.

⦁ Taksit ödemelerinde son taksit Mayıs ayıdır.

⦁ Tamamı peşin ödemelerde eğitim ücretinden %10 indirim uygulanır. Peşin ödeme kayıt yenileme ayı itibariyle geçerlidir. Peşin ödeme eğitim bedeli üzerinden yapılır.

⦁ Kardeş indirimi %5 olarak uygulanır.

⦁ Okullarımızdan mezun olup yeni kayıt olan öğrenciye % 10 indirim uygulanır.

⦁ Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi çalışanlarına %10 indirim uygulanır. 

⦁ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi çalışanlarına %10 indirim uygulanır. Diğer ilçe belediyelerinin çalışanlarına %5 indirim uygulanır.

⦁ Kurum tarafından belirlenen Kitap-kırtasiye, kıyafet, yemek ve servis ücretlerinden ve indirim uygulanmaz. Alınan bu hizmetler kayıt yapılırken mali yükümlülük sözleşmesine eklenecektir.

Kurumumuz, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Ücretini ödememekte ısrarcı olan velinin/vasinin çocuğunun kaydı, maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla uygun olan resmi okula veya açık liseye alınır.

Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması halinde kurumumuzdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden öğrencinin ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri kurumumuz tarafından öğrenci veli/vasisine iade edilir.

1. Sağlık raporu alarak öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,

2. Kurumun kapanması,

3. Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişleri tarafından tespit edilmesi,

4.Velinin öğrencisini okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi durumunda okula ödemiş olduğu ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ücret öğrenci veli/vasisine iade edilir.

⦁ MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56’ncı maddesi hükümlerince; eğitim ve öğretim yılı başlamadan okulumuzdan ayrılanlara yıllık ücretin  %10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra okulumuzdan ayrılanlara ise yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir.

⦁ Herhangi bir şekilde kurumumuzdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için kurumumuz tarafından ücret talep edilmeyecektir.

⦁ Okulun ara sınıflarının eğitim ücretinin üst sınırı bir önceki eğitim ve öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla +5 artış yapılarak hesaplanır. Birden fazla indirim hak kazanılması durumunda sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır.