Temel ve Uygulamalı Dersler


TEMEL DERSLER
*FEN VE TEKNOLOJİ
Fen ve teknoloji dersinde öğrencinin fen ve teknolojinin doğasını anlaması amaçlanır. Fen bilimleri olarak bilinen fizik, kimya ve biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan öğrencinin bu ilişkiyi teknoloji ile bütünleştirmesi istenir.

*MATEMATİK
Okulumuzda matematik öğretiminin temel amacı; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği sevmelerini sağlamak, çocuklarımızın bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme yapabilme güçlerini geliştirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini onlara kazandırabilmektir.

*TÜRKÇE
Okulumuzda Türkçe dersleri öğrencilerin okuma anlama becerilerini geliştirmeyi esas almaktadır. Bununla birlikte sınavlara yönelik dil bilgisi öğretimi de gerekli sınırlamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Türkçe dersinin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla okulumuzda konunun özelliğine göre hazırlanan ders içi etkinlikler, akıllı tahta destekli işlenişler, yazma çalışmaları, ofis dersleri, münazaralar ve geziler başta olmak üzere çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

*SOSYAL BİLGİLER
Sosyal bilgiler dersinin amacı; öğrencinin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.


UYGULAMALI DERSLER
*BEDEN EĞİTİMİ
Beden Eğitimi programı öğrencilerin sportif beceri gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamayı hedefler.  Koşular, atlamalar, atmalar, yürüme, sıçramalar,  yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları,  Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

*BUZ PATENİ
Buz Pateni müzik, dans ve sporu bünyesinde birleştirir. Bu unsurların bir arada olması nedeniyle son derece estetik ve rafine bir spor dalı olarak kabul edilir. 

*GÖRSEL SANATLAR
Öğrenciye geliştirme yetisi kazandırmak, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini  inceleyen araştıran, ayıklayan gözle bakmasını bilen duygu ve sezgilerini ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kuran, işbirliğine dayalı  öğrenme tekniklerini geliştiren ilkelere, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.

*MÜZİK
Müzik eğitimindeki temel amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir. 

*TEKNOLOJİ VE TASARIM
Teknoloji ve Tasarım dersinde, estetik duyarlıklarını ve tasarım yeteneklerini geliştirmeleri için, gözlem, araştırma, sorgulama, sonuç çıkarma, yaratıcılık özelliklerini önem vererek ön planda tutar. Öğrenciye sanatsal duygu ve düşüncelerin kazandırılmasına, öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmelerine fırsat verir. Grup çalışmaları ve ortak projeler yaparak, birlikte iş yapmanın ve paylaşmanın keyfini yaşarız.

*DRAMA
Drama eğitimindeki amaç, özgüveni gelişmiş, özgün, özgür, disiplinler arası ilişki kurabilen, estetik algıya sahip bir bireyin oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bireyin kişilik kazanmasında, çevresini algılaması ve onunla bilinçli ilişkiye geçmesinde, düşünceyi eyleme sokma yeteneğini geliştirmesinde, birlikte üretebilmeyi öğrenmesinde, kendini en iyi şekilde ifade edebilmesinde ve bedensel esneklik kazanmasında en önemli yoldur.

*MODERN DANS
Dans etmek her yaşta insanın deneyimlenebileceği bir etkinliktir. Dans, sanatsal ve kültürel bir etkinlik olmasının yanında, kişiyi ruhsal ve zihinsel olarak da olumlu yönde etkilemektedir.
Uzmanlar ve araştırmalar tarafından onaylanan bir gerçek var ki o da dansın kişiye ruhsal ve zihinsel pek çok yararı olduğudur. Öncelikle dans aktivitesi kişisel gelişimimizi de desteklemektedir.

*ROBOTİK KODLAMA
Kodlama ve Robotik eğitimi öğrencilerimize takım çalışması, proje bazlı düşünme, matematik, bilim, problem çözme ve daha pek çok alanda beceri kazandırmak.
Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili “kodlama yapmayı” öğrenecekler. Değişik eğlenceli oyunlarla ve materyallerle yapılan çalışmalar sonucunda çocukların mühendislik algıları oluşacak ve gelişecektir. Çocukların zeka gelişimine destek olacak bu eğitim aynı zamanda onların yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına da katkı sağlayacaktır.