Görev ve Sorumluluklar


Mimari teknik ressam, mimar ve mühendislerin belirlediği esaslara göre çizimleri yapar ve röleve ile maket gibi ileri düzey görsel ürünleri ortaya çıkarır. Genellikle mimarlık ofislerinde ya da inşaat şirketlerinde çalışan mimari teknik ressamlar, ofis içerisindeki organizasyon ve stajyer eğitimi gibi farklı sorumluluklarla da ilgilenirler. Mimari teknik ressamların diğer görev ve sorumlulukları ise şöyle sıralanır;

*El ya da bilgisayar yardımı ile çizimler yapmak,

*Çizimleri kullanıma hazırlamak,

*Mimari maketleri hazırlamak,

*Araç ve gereçlerin kullanıma hazır olmasını sağlamak.

MİMARİ TEKNİK RESSAMIN GÖREVLERİ:

*Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlar,

*El ve bilgisayarlarla yapı projelerini çizer,

*Çizimleri kullanıma hazırlar,

*Bina maketleri yapar.