Anaokulunda Bir Gün


PLANLAMA ZAMANI: Her çocuk sınıf içinde oluşturulan ilgi ve öğrenme alanlarından (Evcilik, Blok, Müzik, Sanat, Kukla, Fen Ve Matematik, Kitap, Bilgisayar vb.) istediğine yönelik planını yapar ve bu planını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı materyalleri belirler.

ÇALIŞMA ZAMANI: Çocukların hiçbir müdahale olmadan planlarını gerçekleştirdikleri, kendi ifadeleriyle oyunlarını oynadıkları zamandır. Bu süreç içerisinde öğretmen çocukların bilgiyi nasıl topladıkları, arkadaşları ile ilişkileri, bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözdükleri gibi konularda gözlem yaparak kayıtlar tutar.

TOPLANMA VE TEMİZLİK ZAMANI: Çocukların çalışma zamanında kullandıkları tüm araç gereçleri ait olduğu bölüme koyduğu ve tamamlanmış projelerini daha sonra sergilemek üzere ortadan kaldırdığı zamandır.

HATIRLAMA ZAMANI: Çocukların çalışma zamanı içinde yaşadıkları deneyimlerini değerlendirme ve geliştirme olanağı buldukları, planlarına kattıklarını, arkadaşları ile yaşadıklarını anlattıkları ya da çeşitli etkinliklerle (resim yapma v.b. gibi) sundukları zamandır.
- Gün ……..'de çocukların anne-babalarıyla veya servislerle okula gelmeleriyle başlar.
- Anaokulu sınıfları, ev ve okul ortamını bir arada yaşatacak donanımda düzenlenmiştir.
-Öğretmenlerin çocukları karşılamasından sonra eller yıkanarak kahvaltı için yemekhaneye gidilir.
- Serbest zaman etkinliklerinde resim yapılır, oyun hamurlarına biçimler verilir ya da ilgi köşelerinde oyunlar oynanır.
- Bedensel etkinliklerde çocuğun vücudunu dengeli ve koordineli bir biçimde kullanma, paylaşma, kurallara uyma yetenekleri geliştirilir.
- Sanat etkinliklerinde renk, biçim, duyu ve estetik gelişimini ve yaratıcılığı sağlayacak eğlenceli çalışmalar yapılır.
- Deneyler, gözlemler, ilk kez tanışılan bilimsel ve doğal olgular merak duygusu uyandırır ve araştırmayı alışkanlık haline getirmeyi hedefler.
- Kavram, çizgi, dikkat, algı ve bellek gelişimini destekleyici çalışmalar ile okul olgunluğu kazandırılır.
- Müzik ve dans etkinlikleri de ritim ve estetik duyguları geliştirilir, müzik ve hareketin birleştirilmesi sağlanır.
- İngilizce, okulumuzda gündelik yaşamda yerini alır. Oyunlarda, şarkılarda ilk İngilizce sözcükler ve kavramlarla tanışılır.


Tel: 0(212) 418 00 22


Merkez Mahallesi Yeşil Zümrüt Sokak No: 29-31 Gaziosmanpaşa/İstanbul
Yol Tarifi Google Yol Tarifi Yandex