Temel Ve Uygulamalı Dersler


a-TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
Türkçe dil etkinliğinde  tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim,  dramatizasyon, öykü tamamlama, öykü tamamlama vb etkinlikler yer almaktadır.

b-İNGİLİZCE
İngilizce öğretim sistemimizin amacı; farklı yaş gruplarına uygun çeşitli oyun ve aktivitelerle öğrencilerin ilgilerini çekerek onlara dersi sevdirmek, temel dil becerilerini kazandırmak ve ikinci bir dilin varlığını benimsetmektir. Öğretim sürecimizin büyük bir bölümünü TPR (Total Physical Response - Tüm Fiziksel Tepki) ve Task-Based (Aktivite Tabanlı) metotları oluşturmakta ve görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerle desteklenmektedir. Çocukların İngilizceyi ezbere değil, uygulamaya dayalı bir programla, hikâyeler, şarkılar, TV ve bilgisayar desteği ile severek, eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.

c-OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 4-6 yaş arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında el-göz   koordinasyonunu destekleyen çalışmalar, parmak ve bilek kaslarının gelişimine yönelik çalışmalar, çizgi çalışmaları yapılmaktadır.

ç-FEN VE MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
Okul öncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu ve buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır.
Matematik etkinlikleri olarak çocuklarla birlikte çeşitli nesnelerle serbest keşfetme, sıralama, gruplama, sayma, karşılaştırma, grafik oluşturma, sayıları algılama çalışmaları yapılır.
Fen etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır, fen ve matematik konularına karşı ilgisini artırır ve bu yolla öğrenmeleri daha kalıcı olur.

d-YARATICI DRAMA
Yaratıcı drama,  iletişim becerilerini geliştirmek, çocuğun kendini özgürce ifade etmesine olanak tanımak, grup ortamında başkalarını tanıyan bireyin kendine ve başkalarına güven duymasını sağlamak, uyum gücünü arttırmak gibi, bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunan bir grup etkinliğidir.

e-BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi aktiviteleri ile çocuklarımız farklı spor dallarını erken yaşta tanıyıp, yeteneklerini keşfeder ve spor yapmaktan keyif alırlar. Öğrencilerimizin konularında uzman öğretmenler eşliğinde yaş gruplarına ve fiziksel becerilerine göre gruplara bölünerek oyunlar oynarken aynı zamanda bedensel gelişimlerini destekleyici çalışmalar yaparlar.
Spor eğitmenimizin hedefleri ;
•Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve geliştirme ,
•iyi duruş alışkanlığı edinebilme ,
•Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama, törenlere katılmaya istekli olma ,
•Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayabilme ,
•Yürüme, sekme ve sıçramalarla ilgili koordinasyonlarını geliştirebilme ,
•Beden dili ile taklit yeteneklerini geliştirmelerini sağlama ,
•Kendi vücutlarını tanıyabilme ,
•Kendi başına giyinip soyunabilme ,
•Kendine güven duygusunu kazandırabilme ,
•Kas kuvveti , esnekliği ve eklem hareketliliğini geliştirebilme imkanını sağlamaktadır.

f-MÜZİK
Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi bağlantı kurma, analiz, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), okuma-yazma becerisi, dikkati toplama, hafıza, yoğunlaşma (konsantrasyon), matematik ve bireysel yeteneklerin gelişmesine de yardımcı olur.
•İşitsel algı becerilerini artırmak.
•İşitsel belleği üst seviyelere taşıyabilmek.
•Sesin doğru ve düzgün biçimde kullanılmasını desteklemek
•Şarkı söyleme becerilerini geliştirmek
•Müzik ve ritim yoluyla öğrenmeyi eğlenceli bir sürece dönüştürmek.

g-MODERN DANS
Dans dersi çocuğa bedenini kullanma, kendini beden dili ile ifade etme, ritim ile eşzamanlı hareket etme becerisi kazandırır. Modern dans çalışmaları çocukların bedensel farkındalıklarını  geliştirerek dans hareketlerini kolay öğrenebilmelerine zemin hazırlar.

ğ-ROBOTİK KODLAMA

Okul öncesi grubu çocuklarına özel hazırlanmış “Eğlenirken öğrenme” ilkesine göre hazırlanan oyun destekli Robotik Kodlama eğitimi ile çocuklar, sevimli robotları tasarlayacak, inşa edecek ve hareketlendirecek. Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili “kodlama yapmayı” öğrenecekler. Değişik eğlenceli oyunlarla ve materyallerle yapılan çalışmalar sonucunda çocukların mühendislik algıları oluşacak ve gelişecektir.

h-GÖRSEL SANATLAR
Öğrenciye geliştirme yetisi kazandırmak, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini  inceleyen araştıran, ayıklayan gözle bakmasını bilen duygu ve sezgilerini ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kuran, işbirliğine dayalı  öğrenme tekniklerini geliştiren ilkelere, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.

i-BUZ PATENİ
Buz Pateni müzik, dans ve sporu bünyesinde birleştirir. Bu unsurların bir arada olması nedeniyle son derece estetik ve rafine bir spor dalı olarak kabul edilir.


Tel: 0(212) 418 00 22


Merkez Mahallesi Yeşil Zümrüt Sokak No: 29-31 Gaziosmanpaşa/İstanbul
Yol Tarifi Google Yol Tarifi Yandex